6 Hype

Při osobním bankrotu (tedy insolvenci nebo soudním oddlužení), pokud se bude jednat o oddlužení formou splátkového kalendáře, pak by byly po dobu 5 roků prováděny srážky ze mzdy. Tyto srážky se provádí podle identických pravidel jako v případě exekuce na mzdu z důvodu přednostní pohledávky.

Výpočet srážek při osobním bankrotu pak vychází z čisté mzdy. Na to, kolik vám zůstane po provedení srážek, pak má vliv i to, jestli máte případně vyživovací povinnost vůči dětem, nebo jestli je možné uplatnit nezabavitelnou částku za manžela/manželku.