4 Hype

Platí, že z trvalého bydliště se v zásadě není možné odhlásit. Není tedy možné zajít na úřad, abyste tam nahlásit, že rušíte svoje současné trvalé bydliště. Zákon umožňuje pouze změnu trvalého bydliště. Tu pak můžete provést vy, s tím že byste zašel na příslušný úřad a zde nahlásil nové trvalé bydliště a tím by se současně zrušilo to původní (resp. došlo by ke změně adresy trvalého pobytu z původní adresy na novou).

Druhou možností, kterou připouští zákon je zrušení trvalého pobytu bez souhlasu dané osoby. V takovém případě pak majitel bytu, nebo ten kdo má na dané adrese uzavřenu platnou nájemní smlouvu může zajít na příslušný úřad a zde požadovat zrušení trvalého pobytu.