4 Hype

Během posledních dvou týdnů se v českých médiích řešila kauza jednoho tatínka, který si „došlápl“ na učitelku a následně i na ředitele, a „vydupal si, že jeho syn nemusí do školy dělat domácí úkoly. Na zpravodajských webech se k tomu rozpoutala velmi intenzivní debata.

I když příslušný zákon domácí úkoly nijak nezmiňuje – na tomto základě si zmíněný otec vymohl pro své dítě „výjimkou“ – celá situace je složitější. Ve škole platí školní řád, který upravuje podmínky. Stanovuje ho zřizovatel ve spolupráci se školní radou apod. V tomto školním řádu pak může být stanovena povinnost, že dítě musí vypracovávat domácí úkoly. Pokud tomu tak není, pak opravdu není povinnost, aby dítě domácí úkoly dělalo.