4 Hype

Mateřská dovolená a s ní související peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je poskytována ženám (nebo otci dítěte) v souvislosti s porodem a poporodní péčí o dítě. Na mateřskou mají nárok především zaměstnané ženy (podrobnější vysvětlení dále). Mateřská začíná 6 – 8 týdnů před porodem a trvá 28 nebo 37 týdnů. Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), spadá mezi nemocenské dávky. Během mateřské není možné pracovat ve stejném zaměstnání.

Rodičovská dovolená a s ní související rodičovský příspěvek, následuje po skončení mateřské. Pokud žena neměla nárok na mateřskou, pak rodičovská začíná dnem narození dítěte. Rodičovský příspěvek spadá mezi sociální dávky. U rodičovského příspěvku je možné pracovat.