6 Hype

Obecně sice platí, že exekucí může být postižen i invalidní důchod. I v takovém případě vám ale musí zůstávat nezabavitelná částka. Tedy exekutor vám nemůže zabavit celý invalidní důchod. Mělo by vám vždy zůstat nezabavitelné minimum.

To byl zřejmě ten důchod, proč ČSSZ neprováděla srážky. Zřejmě je výše vašeho důchodu nižší než vaše nezabavitelné minimum. Pokud exekutor i přesto nařídil exekuci na účet v bance, musíte se proti tomu bránit.